آبان 21, 1397
هزینه های متغیر

هزینه های متغیر در حسابداری چیست؟

هزینه های متغیر در حسابداری چیست؟ هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که با توجه به حجم تولید محصول یا خدمات ارائه شده تغییر می‌کنند. اگر […]
آبان 17, 1397
ارزش زمانی پول

مروری بر ارزش زمانی پول

مروری بر ارزش زمانی پول ارزش زمانی پول چیست؟ چه نیازی به محاسبه آن داریم؟ چگونه آن را محاسبه کنیم؟ اینها پرسش‌هایی هستند که در این […]
آبان 10, 1397
دارایی

دارایی (Asset) در حسابداری چیست؟

دارایی (Asset) در حسابداری چیست؟ دارایی (Asset) منبعی است که متعلق به شرکت بوده و توسط آن کنترل می شود، می توان از آن برای مزایای […]
آبان 2, 1397
نرخ بازده داخلی

مروری بر نرخ بازده داخلی (IRR)

مروری بر نرخ بازده داخلی (IRR) حتما ایده های زیادی در مورد محصول جدید که درآمدتان را افزایش دهد یا سیستمی نو که هزینه های شرکتتان […]
مهر 19, 1397
مدیریت بودجه

10 گام توسعه و مدیریت بودجه

10 گام توسعه و مدیریت بودجه یک فرایند بودجه بندی رسمی و مدیریت بودجه ، مبنایی برای یک مدیریت خوب، رشد و توسعه است. شبیه سایر […]
مهر 5, 1397
اصطلاح مالی

15 اصطلاح مالی که هر مدیری باید بداند

15 اصطلاح مالی که هر مدیری باید بداند صاحبان کسب و کار با مهارت های گوناگون ذاتی وارد دنیای کسب و کار می شوند. برخی ذاتا […]
شهریور 29, 1397
مهارت مدیریت مالی

5 مهارت اساسی از مدیریت مالی که هر مدیری باید داشته باشد!

5 مهارت مدیریت مالی که هر مدیری باید داشته باشد! مدیران روزانه تصمیماتی می گیرند که عملکرد مالی شرکتشان را تحت تاثیر قرار می دهد، از […]
درخواست دمو