گزارش سازی سفارشی

موفقیت یک سیستم نرم افزاری در یک سازمان، عمدتا به تنوع گزارش‌هایی بستگی دارد که به بررسی وضعیت کسب و کار و تصمیم گیری درست کمک می کنند. گزارش های دقیق و بهنگام یکی از مهمترین خروجی هایی است که سیستم اشا در اختیار کاربران قرار می دهد و متناسب با نیازهای اختصاصی سازمان، سفارشی سازی می شوند.

گزارش های استاندارد، نخستین قدم به سمت موفقیت

به عنوان یک مدیر اگر به دنبال بهره گیری از تجرببات شرکت های موفق و یا حرکت بر اساس استانداردهای جهانی هستید، گزارش های استاندارد اشا نیازهای اطلاعاتی شما را برآورده می کند. با یک نگاه کوتاه به آنها متوجه خواهید شد که موتور کسب و کار شما در چه وضعیتی به سر می برد و برای بهبود آن چه کارهایی باید انجام دهید. شرکت های موفق همین مسیر را طی کرده اند.

گزارش های سفارشی، راهی برای نفوذ به عمق اطلاعات

اگر به دنبال رصد جزئی ترین اطلاعات موجود در قلب سازمان هستید، گزارش سازی سفارشی اشا انتخاب مناسب تری برای شما است. گزارش های سفارشی به عمق داده های سیستم نفوذ می کنند و می توانند جزئی ترین اطلاعات آن را استخراج کنند. اطلاعاتی که کمتر مورد توجه قرار می گرفتند، اکنون به کمک شما می آیند تا پروسه های خود را اصلاح و نقاط ضعف موجود را برطرف کنید و قدم های خود را برای دستیابی به موفقیت محکم تر بردارید. به شما کمک خواهند کرد

سفارشی سازی: هر تیم موفقیت را متفاوت تعریف می کند

یکی دیگر از دلایلی که سفارشی کردن گزارش ها را برای بسیاری از مدیران ارزشمند می کند این است که چشم اندازها و ماموریت های هر سازمان متفاوت از دیگری است. گزارش های سفارشی، با در نظر گرفتن اهداف و فاکتورهای مهم سازمان شکل می گیرند و بدین ترتیب تجزیه و تحلیل های قابل فهم تری را به شما ارائه می دهند. با نگاه کردن به هر گزارش، فاکتورهای کلیدی کسب و کارتان را دنبال کنید.

گزارش های تعاملی اشا؛ یک پله بالا تر از گزارش های ایستا

هرچند گزارش های چاپی و ایستا هنوز هم دارای کاربرد هستند، ولی ممکن است در آینده ای نزدیک، جزئی از «گذشته» شده باشند. بر این اساس، گزارش های اشا مبتنی بر دیدگاه های تعاملی طراحی می شوند. تعاملی بودن بدین معنی است که گزارش به رفتارهای کاربر (حرکات موس یا کلیک) واکنش نشان می دهد و تغییر می کند. گزارش های ساخته شده با گزارش ساز اشا علاوه بر زیبایی، قابلیت هایی فراتر از گزارش های ثابت را برای شما به ارمغان خواهند آورد.

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP )

میخواهید یک جلسه دموی رایگان برای شما تنظیم کنیم؟

درخواست دمو
درخواست دمو