معرفی سیستم مدیریت زنجیره تامین اشـا

Asha SCM – Supply Chain Management

نرم افزار SCM یا سیستم مدیریت زنجیره تامین شامل یک روال یکپارچه و بسته از درخواست تا تامین درخواست مشتریان می‌باشد که تمامی پروسه های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی از تامین‌کنندگان تا مشتریان را شامل می‌شود که بخشی از نرم افزار erp است.

چرخه سیستم مدیریت زنجیره تامین شامل فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل کلیه عملیات مرتبط با زنجیره تامین‌ می‌باشد.

با پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی، کلیه اهداف سیستم مدیریت زنجیره تامین نیز برآورده می‌گردد. اما این امکان نیز وجود دارد در راستای نیاز سازمان تنها سیستمهایی که چرخه مدیریت زنجیره تامین را پوشش می‌دهند راه‌اندازی گردد.

راه‌اندازی و استقرار نرم افزار SCM به سیستمهای چرخه عمر محصول (Asha PLM)، مدیریت اجرای تولید (Asha MES)، مدیریت خرید (Asha PVM) و مدیریت فروش (Asha SSD) حداقل سیستمهایی هستند که نیازهای یک مدیریت زنجیره تامین را فراهم می‌سازند.

همچنین سیستم پرتال خرید و پرتال فروش نقش مهمی در ارتباط موثر دوطرفه بین تامین‌کنندگان ، سازمان و مشتریان را فراهم می‌سازد که در نهایت با بهینه‌سازی روابط بین تامین‌کنندگان، مشتریان، شرکتهای حمل و نقل، امکان ردگیری و کنترل کیفیت مواد و کالاها به صورت بسیار موثرتری بین اعضای این زنجیره را نیز فراهم می‌سازد.

 

دسترسی سریع

آکادمی اشا

درخواست دمو

دریافت کاتالوگ

تماس با ما

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP )

میخواهید یک جلسه دموی رایگان برای شما تنظیم کنیم؟

درخواست دمو
درخواست دمو