اردیبهشت 4, 1398
برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟

Table of Contents برگزاری جلساتانجام کنترل کیفیتپیگیری پیشرفت کارپاسخ به تغییراتمدیریت مسائل فرایند برنامه ریزی و کنترل پروژه ابزار اصلی مورد استفاده برای اطمینان از انجام […]
فروردین 28, 1398
کدگذاری کالا در انبار

کدگذاری کالا در انبار چیست؟ و چگونه انجام می‌شود؟

کد شناسایی کالا یا به اختصار کد کالا به منظور شناسایی و تشخیص تک تک کالاهایی که در انبار نگهداری می کنید مورد استفاده قرار می […]
فروردین 21, 1398
مدیر مالی

مدیر مالی کیست و وظایف مدیریت مالی چیست؟

Table of Contents مدیریت مالی چیست؟حوزه فعالیت و عناصر تشکیل دهندهاهداف مدیر مالیوظایف مدیر مالی مدیریت مالی چیست؟ مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت […]
فروردین 14, 1398
مدیریت دانش

مدیریت دانش چیست؟ – مزایای به کارگیری استراتژی مدیریت دانش

Table of Contents 1. مدیریت اطلاعات و محتوا2- افزایش تمرکز بر نتایج3- بهبود رفتار نیروی کار4- قرار دادن اولویت بالا برای نیازهای تجاری5- دانش دقیق تر6- […]
اسفند 22, 1397
گردش کار

گردش کار (Workflow) چیست؟

Table of Contents انواع گردش کارگردش کار فرایند (Process Workflow)گردش کار موردی (Case Workflow)گردش کار پروژه (Project Workflow)چه چیزهایی گردش کار محسوب نمی شوند؟چگونه می توانیم […]
اسفند 15, 1397
مدیریت انرژی

مدیریت انرژی چیست؟ چگونه باعث کاهش هزینه می‌گردد؟

Table of Contents تعریف مدیریت انرژیمدیریت مصرف انرژی چگونه باعث کاهش هزینه ها می شود؟4 مرحله اجرای یک سیستم مدیریت انرژی صنعتی1. در نظر گرفتن استراتژی […]
اسفند 8, 1397
لجستیک

لجستیک چیست؟ وظایف مدیر لجستیک چیست؟

Table of Contents تعریف لجستیکواژه لجستیکلجستیک به زبان سادهدگرگونی لجستیک در طول زمانوظایف اولیه مدیر لجستیکسیستم نرم افزاری لجستیک تعریف لجستیک لجستیک یک فرایند کلی مدیریتی […]
اسفند 1, 1397
ارزیابی عملکرد

نگاهی به ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانها

Table of Contents ارزیابی عملکرد چیست؟هدف ارزیابی عملکرد چیست؟20 سوال کاربردی برای ارزیابی عملکردسوالات بررسی رضایت شغلیسوالات بررسی رهبری اثربخشسوالات بررسی ارزش افزودهسوالات بررسی فرهنگ محیط […]
بهمن 24, 1397
تعمیرات اضطراری

تعمیرات اضطراری چیست؟ و چه شرایطی دارد؟

Table of Contents نگهداری و تعمیرات چیست؟انواع روش های نگهداری و تعمیراتنگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده (Planned Maintenance)نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی نشده (Unplanned Maintenance)نگهداری […]
بهمن 17, 1397
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا همان PM چیست؟

Table of Contents تعریفنمونه هایی از تعمیرات پیشگیرانهنگهداری و تعمیرات مبتنی بر زماننگهداری و تعمیرات مبتنی بر استفادهبهترین زمان برای استفاده از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه […]
درخواست دمو