آذر 15, 1397
ارایه صورت حساب

16 مرحله فاکتور زدن یا ارایه صورت حساب در کسب و کارهای گوناگون (قسمت دوم)

Table of Contents 16 مرحله فاکتور زدن یا ارایه صورت حساب در کسب و کارهای گوناگون (قسمت دوم)9. یادآوری های به موقع10.گزینه های پرداخت چندگانه11. متاثر […]
آذر 12, 1397
فاکتور زدن

16 مرحله فاکتور زدن یا ارایه صورت حساب در کسب و کارهای گوناگون (قسمت اول)

Table of Contents 16 مرحله فاکتور زدن یا ارایه صورت حساب در کسب و کارهای گوناگون (قسمت اول)1.   ثبت دقیق2.   ارسال سریع فاکتور3.   قالب یکسان و […]
آذر 8, 1397
جریان نقدی

5 گام برنامه ریزی بودجه کارآمد جریان نقدینگی

Table of Contents 5 گام برنامه ریزی بودجه کارآمد جریان نقدینگیمراحل برنامه ریزی بودجه برای جریان نقدینگیشناسایی جریان نقدینگی ورودیشناسایی جریان نقدینگی خروجیهزینه های سربارهزینه های […]
آذر 5, 1397
نسبت های مالی

نگاهی به نسبت های مالی مورد استفاده در بدهی ها

Table of Contents نگاهی به نسبت های مالی مورد استفاده در بدهی ها1.   نسبت بدهی2.   نسبت بدهی به ارزش ویژه3.   نسبت سرمایه گذاری4.   نسبت جریان نقدینگی […]
آذر 1, 1397
حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام در حسابداری چیست

Table of Contents حقوق صاحبان سهام در حسابداری چیستمثال هایی از حساب های Equityشرکت های مشارکتی (partnership)شرکت های سهامی حقوق صاحبان سهام در حسابداری چیست حقوق […]
آبان 28, 1397
بدهی

بدهی در حسابداری چیست ؟

Table of Contents بدهی در حسابداری چیست ؟انواع حساب های بدهی چیست؟بدهی های جاریبدهی های غیر جاری بدهی در حسابداری چیست ؟ بدهی (Liability) در حسابداری […]
آبان 24, 1397
انواع موجودی

انواع موجودی چیست ؟ و چه نیازی به هر یک داریم ؟

Table of Contents انواع موجودی چیست ؟ و چه نیازی به هر یک داریم ؟الگوهای تقاضای نامشخص و نامنظممصالحه بین حمل و نقل و هزینه آن، […]
آبان 21, 1397
هزینه های متغیر

هزینه های متغیر در حسابداری چیست؟

هزینه های متغیر در حسابداری چیست؟ هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که با توجه به حجم تولید محصول یا خدمات ارائه شده تغییر می‌کنند. اگر […]
آبان 17, 1397
ارزش زمانی پول

مروری بر ارزش زمانی پول

Table of Contents مروری بر ارزش زمانی پولارزش فعلی پول (NPV) چیست ؟موارد استفاده از ارزش زمانی پول ؟چطور NPV را محاسبه کنیم ؟اشتباهات رایج در […]
آبان 14, 1397
استراتژی

6 گام برای تهیه یک برنامه استراتژی واقعی

Table of Contents 6 گام برای تهیه یک برنامه استراتژی واقعیگام یک: شناسایی وابستگی‌هاگام دو: شناسایی مشتریان هدفگام سه: شرکت شما چه چیزی ار ذینفعان خود […]
درخواست دمو