بهمن 10, 1397
انبارداری

انبارداری (Warehousing) چیست؟ و فواید آن کدام است؟

Table of Contents کارکرد های انبارداری1.    انبارش و ذخیره سازی2.    تثبیت قیمت3.    تحمل ریسک4.    تامین مالی5.    طبقه بندی و بسته بندیاهمیت انبارداری در توسعه تجارتاهمیت انبارداری […]
بهمن 3, 1397
حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی یا همان حسابداری بهای تمام شده چیست؟

Table of Contents حسابداری صنعتی چه تفاوتی با حسابداری مالی دارد؟عناصر کلی تشکیل دهنده هزینهانواع هزینه هاهزینه های ثابتهزینه های متغیرهزینه فرصتهزینه های غیرقابل بازگشتتکنیک های […]
دی 27, 1397
زنجیره تامین چیست؟

مدیریت زنجیره تامین چیست؟ و هفت قانون اجرایی آن کدام است؟

Table of Contents هفت قانون اجراییجریان های زنجیره تامین (SCM)فرایندهای مدیریت زنجیره تامین (SCM)هفت اصل مدیریت زنجیره تامینسیستم مدیریت زنجیره تامین وقتی که صدای زنگ ساعت […]
دی 20, 1397
برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید چیست؟ چگونه جریان کار و تولید را مدیریت کنیم؟

در عمل، برنامه ریزی تولید بخشی از یک جریان پیچیده اطلاعات و تصمیم گیری است که برنامه ریزی و کنترل عملیات تولید را شکل می دهد. […]
دی 12, 1397
اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی چیست؟ نگاهی به انواع اتوماسیون صنعتی

Table of Contents اتوماسیون صنعتی چیست؟مزایای اتوماسیون صنعتی·      افزایش بهره وری·      ارائه هزینه بهینه عملیات·      بهبود کیفیت محصول·      کاهش کنترل های معمول·      افزایش سطح امنیتسلسله مراتب […]
دی 6, 1397
کنترل کیفیت پروژه

کنترل کیفیت پروژه چیست ؟ و چه فرایندی دارد؟

Table of Contents تضمین کیفیت در برابر کنترل کیفیتاندازه گیری خروجی هافرم های کنترل کیفیت (QC)معیارهای کیفیتپیشگیری در برابر معاینهدرصد خطا در برابر محدودیت های کنترلنمونه […]
آذر 29, 1397
صورت های مالی مهم

صورت های مالی مهم برای مدیران

Table of Contents 1.   صورت سود و زیان2.   ترازنامه3.   صورت جریان نقدینگی4.   صورت حقوق صاحبان سهام5.   صورت سود و زیان جامع صورت مالی یک سند رسمی […]
آذر 26, 1397
فرایند مدیریت پروژه

فرایند مدیریت پروژه چیست؟ و حوزه های دانشی مرتبط با آن

Table of Contents فازها فرایند مدیریت پروژهفاز ابتدایی یا معارفه :فاز برنامه ریزی :فاز اجرا :فاز کنترل :فاز بستن پروژه : در مقاله قبل با مفهوم […]
آذر 22, 1397
مدیریت پروژه چیست

مدیریت پروژه چیست؟ و مدیر پروژه کیست؟

Table of Contents مفهوم مدیریت پروژه از کجا آمد است؟پروژه چیست؟مدیر پروژه کیست؟آیا ابزار خاصی برای مدیریت پروژه های شما وجود دارد؟ مفهوم مدیریت پروژه از […]
آذر 19, 1397
مدیریت موجودی

مدیریت موجودی چه تاثیری بر صورت های مالی دارد؟

Table of Contents مدیریت موجودی چه تاثیری بر صورت های مالی دارد؟روش های متفاوت حسابداری موجودی ها4 شیوه اثرگذاری مدیریت موجودی بر صورت های مالی1.    درآمد/ […]
درخواست دمو