آبان 10, 1397
دارایی

دارایی (Asset) در حسابداری چیست؟

Table of Contents دارایی (Asset) در حسابداری چیست؟انواع داراییلیست نمونه دارایی هادارایی‌های جاری (Current Assets)دارایی‌های بلند مدت (Long-term Assets) دارایی (Asset) در حسابداری چیست؟ دارایی (Asset) […]
آبان 7, 1397
مدیریت نگهداری و تعمیرات

اهداف مدیریت نگهداری و تعمیرات

مدیریت نگهداری و تعمیرات ، وظیفه کنترل و تخصیص منابع شرکت را بر عهده دارد، به نحوی که این اطمینان حاصل گردد که زمان و هزینه‌های […]
آبان 2, 1397
نرخ بازده داخلی

مروری بر نرخ بازده داخلی (IRR)

Table of Contents مروری بر نرخ بازده داخلی (IRR)نرخ بازده داخلی (IRR) چیست؟IRR چگونه محاسبه می شود ؟شرکت ها چگونه از IRR استفاده می کنند؟اشتباهات رایج […]
مهر 30, 1397
مزیت نگهداری و تعمیرات

مزیت نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

Table of Contents 1.   کاهش هزینه هر واحد تولید2.   کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیر3.   ثبات و پایداری بهتر فرآیند4.   عمر توسعه‌یافته تجهیزات5.   کاهش موجودی قطعات یدکی […]
مهر 25, 1397
نگهداری و تعمیرات ناب

نگهداری و تعمیرات ناب چیست؟

نگهداری و تعمیرات ناب چیست؟ نگهداری و تعمیرات تکنیکی است که سبب می‌شود که این اطمینان حاصل شود که تجهیزات یک کارخانه و یا یک سازمان، […]
مهر 23, 1397
نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

Table of Contents ضرورت نگهداری و تعمیراتعدم توجه به موضوع نگهداری و تعمیرات و مشکلات پیش روزمان توجه و رسیدگی به موضوع نگهداری و تعمیراتمزیت قابلیت […]
مهر 19, 1397
مدیریت بودجه

10 گام توسعه و مدیریت بودجه

Table of Contents 10 گام توسعه و مدیریت بودجه1. برنامه استراتژیک2. اهداف کسب و کار3. پیش بینی درآمد در مدیریت بودجه4. پیش بینی هزینه ثابت5. پیش […]
مهر 16, 1397
لجستیک

5 نکته برای مدیریت لجستیک موثر

Table of Contents 5 نکته برای مدیریت لجستیک موثر1.   زمانی را صرف ایجاد یک برنامه جامع کنید2.   همیشه یک برنامه پشتیبان برای مشکلات احتمالی داشته باشید3.   […]
مهر 12, 1397
مدیریت استراتژیک

چرا مدیریت استراتژیک ضروری است؟

Table of Contents چرا مدیریت استراتژیک ضروری است؟تعریف مدیریت استراتژیکحاکمیت شرکتی (Corporate Governance)شایستگی های اساسی (Core Competencies)تعیین اهداف چرا مدیریت استراتژیک ضروری است؟ اکثر صاحبان کسب […]
مهر 5, 1397
اصطلاح مالی

15 اصطلاح مالی که هر مدیری باید بداند

Table of Contents 15 اصطلاح مالی که هر مدیری باید بداند1.   دارایی ها (Assets)2.   بدهی ها (Liabilities)3.   هزینه ها (Expenses)4.   جریان نقدینگی (Cash Flow)5.   سود یا […]
درخواست دمو