مهر 30, 1397
مزیت نگهداری و تعمیرات

مزیت نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

در مقاله پیش به بیان ضرورت مزیت قابلیت اطمینان در سازمان‌ها و همچنین بخش مهمی از آن که مزیت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات می‌‌‌شود […]
مهر 23, 1397
نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان

سوالاتی که در اینجا مطرح می شود آن است که نگهداری و تعمیر سیستم چیست؟ نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان چه تاثیری بر افزایش بهره […]
مهر 2, 1397
مدیریت عملیاتی

نقش مدیریت عملیاتی در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

نقش مدیریت عملیاتی در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی نخستین پرسش­‌هایی که به ذهن خطور می­‌کند آن است که سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی […]
درخواست دمو