صنایع دارویی

صنعت داروسازی و صنایع وابسته به آن، از صنایع ویژه و با کنترلها و حساسیتهای خاص می‌باشند که در ایران نیز از جایگاه بالا و رو به پیشرفتی برخوردار می‌باشند.

جایگاه تحقیق و توسعه در صنایع دارویی

جایگاه دپارتمان تحقیق و توسعه و مدیرت دانش در داروسازی، این صنعت را بیش از هر صنعت دیگر به سیستمهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی وابسته می‌کند. کنترل کیفیت مواد اولیه، کنترل کیفیت حین تولید و تضمین کیفیت محصولات نیز سیستم کنترل کیفیت و آزمایشگاه را در صنایع دارویی ویژه و اختصاصی نموده است.

سیستم آزمایشگاه اشا

سیستم آزمایشگاه اشا، مدیریت کلیه آزمایشهای مربوطه به مواد اولیه، پرسنل تولید، خطوط تولید، فضاهای تولیدی، دستگاههای خاص و محصولات را در سه محیط شیمیایی، فیزیکی و میکربی پشتیبانی نموده و به صورت پروسه‌های کنترلی اجرایی در فرآیند تولید اعمال شده است و امکان هرگونه خطا را به صورت سیستمی از کارشناسان تولید می‌گیرد.

مدیریت فرمولها

همچنین مدیریت فرمولها و محاسبه دقیق مواد اولیه با غلظتها و پارمترهای کنترلی متفاوت نیز، فرایند تولید را به یک سیستم هوشمند برنامه‌ریزی مجهز نموده است که در سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی اشا به صورت ویژه برای صنایع دارویی طراحی و پیاده‌سازی شده است.

فرایند فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان

پروسه فروش، پخش و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز در صنایع دارویی به صورت سفارشی این صنعت در قالب سیستم مدیریت برنامه‌ریزی منابع سازمانی اشا ارائه می‌گردد. انواع قیمت‌گذاری ویژه دارویی، ماتریس تخفیفات و پخش و مدیریت بازخورد فروش از قابلیتهای اختصاصی سیستم مدیریت فروش اشا برای صنایع دارویی می‌باشد.

نتایج حاصل از استقرار سیستم یکپارچه مدیریت منابع سازمانی اشــا (Asha ERP):

  • مدیریت دانش و تضمین اعمال دقیق فرمولهای دارویی در محصول
  • مدیریت مستندات تولید و آزمایشگاه به صورت سیستمی و قابل پیگیری و بررسی
  • سهولت برنامه‏ریزی فروش، برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی خرید
  • مدیریت پروژه‌ای محصولات جدید از فرمولاسیون تا تولید آزمایشی و ….
  • محاسبه قیمت تمام شده محصول به تفکیک بچهای تولیدی
  • کاهش توقفات تولید ناشی از کمبود یا عدم تست مواد اولیه، تعمیرات اضطراری و …
  • مدیریت و افزایش بهره‌وری مصرف مواد اولیه براساس تاریخ انقضا، غلظت موثر و …
  • کاهش ضایعات تولید و تضمین کیفیت محصولات از نظر درمانی، میکروبی و …
  • تحلیل‏های مدیریتی برنامه‏ریزی، مالی، بهره وری تولید و … در بازه های زمانی مختلف
  • ارتباط و برنامه‌ریزی فروش از طریق پورتال ارتباط با مشتریان
 

دسترسی سریع

آکادمی اشا

درخواست دمو

دریافت کاتالوگ

تماس با ما

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP )

میخواهید یک جلسه دموی رایگان برای شما تنظیم کنیم؟

درخواست دمو
درخواست دمو