مهر 7, 1395
درخت محصول

درخت محصول (BOM) چیست؟

درخت محصول (BOM) چیست؟  درخت محصول (Bill Of Material) فهرستی از مواد اولیه، اجزا و لوازم مورد نیاز برای ساخت، تولید و یا تعمیر یک محصول […]
شهریور 24, 1395
MRP چیست

MRP چیست ؟ (برنامه ریزی نیازمندی های مواد)

MRP چیست ؟ سیستم برنامه ریزی نیازمندی های مواد (MRP) از اولین سیستم های نرم افزاری یکپارچه مدیریت اطلاعات است که به منظور بهبود بهره وری در […]
شهریور 21, 1395
ERP چیست

ERP چیست ؟ (برنامه ریزی منابع سازمان)

یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) سیستمی است که از طریق آن یک سازمان بخش های مهم کسب و کار خود را یکپارچه کرده و مدیریت می کند. [...]
شهریور 10, 1395
انتخاب سیستم ERP

هفت معیار کلیدی انتخاب سیستم ERP

انتخاب سیستم ERP (برنامه ریزی منابع سازمان) مناسب با کسب و کار فرایندی پیچیده و دشوار به نظر می آید. امروزه دنیای نرم افزارهای برنامه ریزی […]
مرداد 31, 1395
کنترل انبار

شش تکنیک مهم در کنترل انبار

روش های انبار داری و یا به عبارتی کنترل موجودی انبار یکی از اصلی ترین و مهمترین اصولی هست که باید در هر انباری رعایت گردد. […]
مرداد 27, 1395
نقاط کنترلی

تعریف نقاط کنترلی در انبار چیست؟

تعریف نقاط کنترلی در انبار چیست؟ به منظور جلوگیری از انباشت بیش از حد و یا مواجهه با کسری کالا در انبار، میبایست نقاط کنترلی موجودی […]
مرداد 24, 1395
سیر تکامل مدیریت - رویکرد کمی

سیر تکاملی مدیریت: 3) رویکرد کمی (مقداری)

سیر تکاملی مدیریت: 3) رویکرد کمی (مقداری) سه رویکرد متفاوتی که در طول سیر تکاملی مدیریت وجود داشته عبارتند از : 1. رویکرد کلاسیک (قدیمی) 2. […]
مرداد 10, 1395

سیر تکاملی مدیریت: 2) رویکرد رفتاری

سیر تکاملی مدیریت: 2) رویکرد رفتاری سه رویکرد متفاوتی که در طول سیر تکاملی مدیریت وجود داشته عبارتند از : 1. رویکرد کلاسیک (قدیمی) 2. رویکرد […]
مرداد 10, 1395

سیر تکاملی مدیریت: 1) رویکرد کلاسیک

سیر تکاملی مدیریت: 1) رویکرد کلاسیک سه رویکرد متفاوتی که در طول سیر تکاملی مدیریت وجود داشته عبارتند از : 1. رویکرد کلاسیک (قدیمی) 2. رویکرد […]
درخواست دمو